Top-Line/Troels Denmark overtager aktiverne i Canett Furniture A/S

PRESSEMEDDELELSE

Mandag d. 24. juli 2023


Top-Line/Troels Denmark overtager aktiverne i Canett Furniture A/S

I starten af 2020 valgte Top-Line/Troels Denmark at investere i Canett Furniture, som et led i vores bestræbelser på at tilbyde vores kunder et komplet sortiment af kvalitetsmøbler – ”one stop shopping”. I samarbejde med de øvrige aktionærer udarbejdede vi en ny strategisk retning for Canett, hvor vi i højere grad ønskede at udvikle egne modeller og designs, samt ændre fokus i vores sourcing fra Asien til Østeuropa. Konsekvenserne af den tidligere strategi med primær sourcing i Asien, oplevede vi fuldt ud i covid-19 perioden, hvor omkostningerne til bl.a., fragt eksploderede, ligesom leverings- og transporttiderne blev voldsomt forlænget – alt sammen faktorer, der har medført et kraftigt øget behov for arbejdskapital og store lagerbindinger. Følgerne af dette, har desværre ramt Canett Furniture hårdt på både likviditet og kapitalbinding til det gamle sortiment fra Asien, hvor hjemtagelsesomkostningerne har været 6-8 gange højere end normalt.

Helt i tråd med vores ønske om en ny strategiske retning, opstod muligheden, i marts 2021, for at overtage ABC-Reoler Aulum A/S og dermed rettighederne til Quadrant og abc classic, der bliver produceret på fabrikken i Aulum. Sideløbende med det, har vi arbejdet på en række nye modeller, designet af bl.a. Morten Georgsen, og introduktionen af ”Dining Designed” konceptet på spisestole, hvor synergierne mellem Canett og Top-Line/Troels bliver synlige for vores kunder. Vi kan med tilfredshed konstatere, at strategien er lykkedes, og modtagelsen af vores nye modeller og sortiment fra Europæiske producenter er gået over al forventning.

I samme moment oplever vi desværre et møbelmarked, der betegnes som det værste i mere end 40 år, hvorfor vi ikke så anden udvej, end at erklære Canett Furniture konkurs.

Opsplitning af aktiviteterne

Konkursen har ført til en opsplitning mellem de tidligere ejere, hvor Top-Line Møbelproduktion A/S og Troels Denmark A/S i Møldrup har overtaget Canett Furniture, og JJ Finans, Aarhus ApS har overtaget ABC-Reoler.

Opsplitningen betyder, at ABC-Reoler igen skal varetage afsætning af sine egne produkter i markedet, henholdsvis ABC Classic og ABC Quadrant. Det forventes dog, at der trods opsplitningen opretholdes et godt samarbejde om afsætning med Top-Line og Troels.

Canetts sortiment, leverandører og kunder kommer i sikker havn

Top-Line/Troels Denmark overtager alle produkter, rettigheder, debitorer, åbne ordre/indkøb og varelager, så vi også fremad kan sikre leverancerne af de udstillede varer og planlagte kampagner.

Bjarke Østergaard Pedersen, CSO, udtaler: ”På trods af den triste baggrund, er jeg rigtig glad for, at vi har fundet en permanent løsning for Canett og de mange loyale kunder, som kan skabe ro og tryghed omkring sortimentet fremover”, og tilføjer ”Vi ser i lighed med kunderne, et stort potentiale i det nye sortiment og de synergier, der nu kan realiseres på leverancerne, sortimentet og i administrationen”.

Godt for klimaet, kunder og leverandører

For at optimere processerne og minimere transporten mellem lokationerne, er det vores plan at samle vores lager og logistik funktioner i Polen.

Salg og produktudviklingen fortsætter uændret

Kirsten Johs-Mathiasen, der fortsat vil have ansvaret for salget og produktudviklingen af sortimentet, udtaler: ”Det giver rigtig god mening at få samlet vores logistik og forædling tæt på fabrikken, og samtidigt få et LEAN setup, der kommer vores kunder til gode” og fortsætter ”vi har været hårdt ramt af følgerne af Covid-19, store varelagre og et vigende marked for vores gamle sortiment, jeg glæder mig derfor meget til dette nye setup”. Den daglige kundeservice, ordrebehandling, mv. vil overgå til teamet i Møldrup

Overgangsperiode

I forbindelse med overtagelse, vil der i en kortere periode fortsat blive afsendt varer fra Canett i Lemvig, men planen er, at det fremtidige sortiment i løbet af efteråret vil blive fuldt integreret i Top-Line/Troels. Vi beder derfor om forståelse, såfremt der skulle opstå kortere forsinkelser eller misforståelser, indtil vi har hele strukturen 120% på plads.