Træmøbler - Pleje og vedligeholdelse

Vejledning - Pleje og vedligeholdelse - Træmøbler

For at bevare reklamationsretten, og endvidere at sikre møblet bevarer et smukt udseende og lang levetid, bør du følge nedenstående råd omkring pleje og vedligeholdelse.

Træ er et naturmateriale, og møbler af træ vil altid være unikke. Åreretninger og knaster er en del af træets natur og charme, og ikke to træmøbler er helt ens. Træet er i en konstant forandringsproces, der bevirker, at træets rumfang, farver og strukturer ændrer sig gennem hele møblets levetid.

Det er vigtigt, at man håndterer og behandler møblet korrekt.


LUFTFUGTIGHED

Alt møbeltræ er tørret ned til lav træfugtighed. Massivt træ og træmøbler generelt bør placeres i rum, hvor luftfugtigheden ligger mellem 40-60%.

Træet arbejder mere eller mindre - afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det vil optage eller afgive fugt, afhængig af luftfugtigheden. For store udsving kan ødelægge møblet.

Træet udvider sig i fugtige perioder og trækker sig sammen i tørre perioder. Ved gentagne udsving kan det medføre sprækker og revnedannelser. Særligt udsatte er træmøbler i rum hvis vinduer åbnes i frostvejr.

Forandringen i luftfugtigheden betyder f.eks. at bordplader kan blive ru eller lettere buede, samt få små revner mellem årringene. Dette er uden betydning for holdbarheden.

Der kan opstå forskel i bredden mellem bord og tillægsplade grundet udsving i luftfugtigheden. Denne forskel vil blive udlignet, når den optimale luftfugtighed genoprettes.

Anskaffelse af et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden kan anbefales.


GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Generelt bør træet kunne ånde således, at det indstiller sig efter luftfugtigheden i rummet. Dæk aldrig massive træmøbler med lufttætte materialer, som f.eks plastik eller en voksdug i længere perioder. Kan træet ikke ånde vil det sprække.

Fuldmalede overflader på møbler kan, i lighed med andre malede overflader i hjemmet, revne og krakelere, hvis luftfugtigheden forandres.

Farveforandringer er en naturlig del af træmøbler. Lyset og forandringer i luftfugtigheden vil med tiden ændre farven på møblet. Genstande som ligger i længere tid på bordet kan give farveforskelle. Jo mere skarpt lys træet udsættes for, jo hurtigere går denne proces.

Ønsker man at mindske træets/malingens forandring, kan processerne sinkes ved at beskytte træet mod skarpe lyskilder og forandringer i luftfugtigheden.

Undgå altid at stille varme og fugtige ting direkte på møblet, da de kan efterlade skjolder. 

Placer aldrig møblet tæt op ad stærke varmekilder og klimaanlæg da det vil forårsage farveforandringer, skævheder og revnedannelse.


RENGØRING

Brug aldrig stærke rengøringsmidler da de matterer overfladen og fjerner overfladens beskyttende lag, hvilket vil gøre den sårbar over for snavs.

Rengøring foretages med en ren, tør og fnugfri klud af bomuld eller andet materiale. Vi anbefaler ikke microfiber klude.

Alternativt kan rengøringen foretages med en ren, hårdt opvredet klud med vand, hvorefter der eftertørres med en ren, tør fnugfri klud.


PLEJE

Møblet kan fra producentens side være ubehandlet eller behandlet på forskellig vis og skal i så fald efterfølgende også vedligeholdes med forskellige egnede plejemidler. Det ubehandlede møbel kan gøres mere modstandsdygtigt ved
en beskyttende behandling. Efter smag kan det behandles med enten sæbe eller olieprodukter. Find råd hos en forhandler af plejeprodukter.

Vores natur olierede overflader må behandles med en neutral olie.

Er dit møbel fra producentens side behandlet med en hvidpigmenteret olie, anvendes en hvidpigmenteret olie.

Hvis dit bord oprindeligt er behandlet med olie/coat er det vigtigt at anvende en molekylært bindende olie til efterbehandling. Vi tilbyder i samarbejde med Rubio Monocoat en olie som opfylder kravet til denne næste generations olier, som både farver og beskytter møblet i én proces. Til borde med overfladen olie/coat, medfølger et plejesæt, som bør anvendes til vedligeholdelsen, samt mindre reparationer. Hertil medfølger en enkel vejledning som du bedes følge.

Canett Furniture tilbyder et sortiment af ovennævnte plejeprodukter. Forhør nærmere på www.canettfurniture.dk, eller i vores aftersales afdeling hvor vi står klar til at hjælpe dem med spørgsmål om vedligeholdelse og pleje.

Vedligeholdelse af olierede overflader foretages 2-3 gange årligt og yderligere efter behov. Møblet behandles 1. gang 3-4 uger efter købet.

Andre overflader, som eksempelvis lakerede, bør min. 2 gange årligt behandles med møbel spray voks. Ved daglig brug bør overfladen behandles oftere. Dette vil afhjælpe smuds og være med til at hindre nedtrængning af væske.

Følg altid producenten af plejemidlets anbefalinger og vejledninger.